EPC-certificaat

Het energieprestatiecertificaat is verplicht bij verkoop en verhuur van uw woning.
Wacht daarom niet tot het laatste ogenblik, want uw risico op een ferme boete is reëel.

Waarover gaat het:
Tegen 2009 moeten alle nieuwe gebouwen, alle openbare gebouwen en alle verhuurde of verkochte bestaande panden een energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen.
Dit certificaat wordt opgelegd door een Europese richtlijn (EPBD), maar de meeste landen en deelstaten hebben vertraging opgelopen bij de invoering ervan.
Onze regeringen verplichten dit certificaat reeds bij VERKOOP van een woning sinds 1 november 2008. Bij VERHUUR is dit verplicht sinds januari 2009.
Het energieprestatiecertificaat bevestigt bij aankoop, verhuur of leasing de energetische kwaliteit van een gebouw. Het heeft vooral te maken met de verwarmingsinstallatie, de degelijkheid van de beglazing en het energieverlies door voornamelijk gebrek aan degelijke isolatie. Het wordt afgeleverd na een audit door speciaal hiervoor opgeleide en erkende energiedeskundigen en heeft een geldigheidsduur van tien jaar of tot aan de volgende ingrijpende verbouwing.

Wat is het energieprestatiecertificaat? (EPC)
Het energieprestatiecertificaat is een document dat mogelijke kopers of huurders informeert over de energiezuinigheid van een woning. Op basis van het EPC kan u de energiezuinigheid van woningen vergelijken. Het EPC legt geen eisen op aan het gebouw, maar heeft een louter informerende taak.

Wat staat er in een energieprestatiecertificaat?
Het EPC bevat:
- een kengetal (of energiescore), dat de energiezuinigheid van het gebouw weergeeft. Het kengetal is uitgedrukt in Kwh/m² en drukt uit wat het jaarverbruik is ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van de woning. Het kengetal wordt op een kleurenbalk (van groen naar rood) geplaatst.
- energiebesparende adviezen die de koper of huurder informeren over mogelijke energiebesparende investeringen.
- een aantal administratieve gegevens, zoals gegevens van de energiedeskundige, informatie over premies, ...

Hoe lang duurt de opmaak en wat is de kostprijs?
Tijdsduur voor de opmaak van een EPC is ongeveer een halve dag.
Er wordt geen vaste kostprijs vastgelegd door de Vlaamse overheid. De prijs wordt door de markt bepaald en is afhankelijk van de complexiteit van het gebouw en de verplaatsing van de energiedeskundige.
Hoe lang is het energieprestatiecertificaat geldig?
Het EPC is 10 jaar geldig.
Als het gebouw opnieuw verhuurd of verkocht wordt en het EPC is nog geldig, dan moet u geen nieuw EPC laten opmaken.
Als u in de woning intussen maatregelen heeft doorgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden, dan kan u er baat bij hebben om een nieuw EPC te laten opmaken. Het nieuwe EPC zal dan een betere score geven.

Wie kan een EPC opmaken?
Het EPC wordt opgemaakt door hiervoor speciaal opgeleide en erkende energiedeskundigen type A.

Wie kan een EPC aanvragen?
Iedereen kan en heeft er belang bij, zeker indien hij zijn woning straks wenst te verkopen, om dit EPC attest aan te vragen. In ieder geval doet directmakelaar steeds de nodige aanvragen voor zijn snel groeiend cliënteel.
Wij doen de nodige aanvraag en u betaalt rechtsreeks aan de erkende deskundigen (voor de richtprijzen zie hieronder).

Hoe wordt een energieprestatiecertificaat opgemaakt?
De opmaak gebeurt via een softwareprogramma dat door het Vlaams Energieagentschap (VEA) ter beschikking wordt gesteld. Na een inspectie van het gebouw voert de energiedeskundige in het softwareprogramma de nodige gebouwgegevens in.
Voor woningen wordt het EPC berekend op basis van een aantal eigenschappen van het gebouw (zoals de gebruikte isolatiematerialen en de aanwezige verwarmingsinstallatie). Hier wordt enkel rekening gehouden met de gebouweigenschappen. Het werkelijke verbruik van de gebruiker heeft geen invloed op de berekening. 

Wat kost dit alles?
Een EPC attest is niet zo goedkoop, het vraagt immers heel wat werk om dit op te maken.

Immo Monsieur regelt dit alles gratis voor u op uw aanvraag, enkel de externe kosten van de energiedeskundige dient u uiteraard zelf te betalen: