BEHEER

Bent u de administratieve rompslomp van het verhuren liever kwijt dan rijk? 

Woont u ver van uw huurpand of juist heel dichtbij, en wil u vermijden dat huurders op elk ogenblik van de dag bij u komen aankloppen? 

Laat u de onderhandelingen bij een eventueel geschil graag over aan een professionele beheerder die uw belangen met alle mogelijke middelen behartigt?

Dan is uw eigendom bij ons in goede handen !  U hoeft zich dan als eigenaar geen zorgen te maken over uw huureigendom.

Wij zoeken een geschikte huurder en treden na ondertekening van het huurcontract op als contactpersoon voor de huurder. Wij behandelen daarbij - steeds in samenspraak met de verhuurder - alle administratieve, financiële, technische en juridische aspecten van de verhuring en zijn altijd bereikbaar voor huurders en verhuurders.

Immo Monsieur kan ook de algemene herstellingswerken organiseren.  Alle werken worden -na goedkeuring door de verhuurder- uitbesteed aan de door u gekozen vaklui , onze eigen vaklui of mensen waarmee wij regelmatig samenwerken in onze bouwonderneming.

Bij het beëindigen van de huurperiode zoekt Immo Monsieur een nieuwe geschikte huurder.

Voor meer informatie en kostprijs kunt u ons vrijblijvend contacteren .

meer info